Strona Główna BIP Strona Główna
Druki do pobrania
 

WZORY DOKUMENTÓW

 

pobierz

Ankieta Bezpieczeństwa osobowego - wypełnianie odręczne

pobierz

Ankieta Bezpieczeństwa osobowego - wypełnianie w wersji elektronicznej

pobierz

SZCZEGÓŁOWE WSKAZÓWKI

Dotyczące wypełniania Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego przy ubieganiu się o dostęp do informacji o klauzuli "POUFNE"

pobierz

SZCZEGÓŁOWE WSKAZÓWKI

Dotyczące wypełniania Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego przy ubieganiu się o dostęp do informacji o klauzuli "TAJNE I ŚCIŚLE TAJNE" 

pobierz

Wzór wypełnienia Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego

 

pobierz

Wzór wypełnienia WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKÓW DO ANKIETY BEZPIECZENSTWA

 

pobierz

Załącznik - Dzieci

 

pobierz

Załącznik - Rodzeństwo

 

pobierz

Załącznik - Historia życia zawodowego

 

pobierz

Załącznik - Dodatkowe dochody

 

pobierz

Załącznik - Posiadane nieruchomości

 

pobierz

Załącznik - Zobowiązania finansowe

pobierz

Załącznik - Dodatkowe miejsce zatrudnienia