Strona Główna BIP Strona Główna
Samoobrona kobiet w garnizonie Gołdap, Węgorzewo, Mrągowo
 

W związku z dużym zainteresowaniem kobiet uczestnictwem w zajęciach w innych garnizonach (Gołdap, Mrągowo, Węgorzewo) Ministerstwo Obrony Narodowej planuje utworzyć grupy szkoleniowe w ww. garnizonach.
W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach o zgłaszanie swoich kandydatur do WKU w Giżycku na adres e-mail w.pruszynski@ron.mil.pl  (w treści wiadomości proszę o podanie imienia, nazwiska, nr kontaktowego oraz miejsca zamieszkania) lub telefonicznie na nr 261 335 562
Osoby deklarujące chęć uczestnictwa powinny spełniać następujące wymagania ( warunki udziału).