Strona Główna BIP Strona Główna
SAMOOBRONA KOBIET
 

Trwa nabór kobiet zgłaszających chęć udziału w II edycji samoobrony kobiet.
W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach o zgłaszanie swoich kandydatur do WKU w Giżycku na adres e-mail w.pruszynski@ron.mil.pl  (w treści wiadomości proszę o podanie imienia, nazwiska, nr kontaktowego oraz miejsca zamieszkania) lub telefonicznie na nr 261 335 562

Osoby deklarujące chęć uczestnictwa powinny spełniać następujące wymagania ( warunki udziału).

Nabór kobiet do uczestnictwa w II edycji samoobrony trwa do 15.06.2017 roku.


>>> POBIERZ OŚWIADCZENIE <<<