Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

ZASADY POWOŁANIA DO KORPUSU OFICERÓW ZAWODOWYCH

 

Do korpusu oficerów zawodowych:

  • powołuje się żołnierza mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra (równorzędnego), ukończeniu szkolenia wojskowego i zdaniu egzaminu na oficera;

  • może być powołany oficer rezerwy posiadającego tytuł zawodowy magistra (równorzędny) i stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby.

 

Wniosek