Strona Główna BIP Strona Główna
Procedury powołania
 

     Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień. Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

  1. odpis, uwierzytelnione kopie, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
  2. odpis, uwierzytelnione kopie, elektroniczną kopię lub kopię następujących dokumentów potwierdzajace posiadane kwalifikacje (np. prawojazdy, certyfikaty jezykowe, kursy, specjalizacje zawodowe, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu).

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.