Strona Główna BIP Strona Główna
KSIĄŻECZKA WOJSKOWA
 

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATU KSIĄŻECZKI

Duplikat Książeczki Wojskowej można uzyskać w sposób:

  • Wypełnić Wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej pobierz...

  • Dokonać wpłaty w kwocie 28 zł na podany nr rachunku banku Urzędu Miejskiego w Giżycku :64 1240 5787 1111 0010 5856 4306  w PKO S.A  i dołączyć do wniosku orginał wpłaty.

  • Wnosek z potwierdzeniem opłaty można złozyć osobiście lub przesłać pocztą.

  • Donieść do WKU jedno zdjęcie o rozmiarze 3x4.
  •